வெள்ளிக்கிழமை, ஏப்ரல் 19, 2019
   
Text Size

போதைப் பொருளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

1548660301-president-2

போதைப் பொருளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு கண்டிப்பாக மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்

என ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார்.

 

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன ´போதையில் இருந்து விடுபட்ட நாடு´ என்ற தொனிப்பொருளை வெற்றி காண்பதற்காக உயிரை பணயமாக வைத்து சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல்களை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் சிறப்பான ஆற்றல்களை வெளிக்காட்டிய பொலிஸ் அதிகாரிகளை பாராட்டும் முகமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ´ஜனபதி பிரஷன்சா´ (ஜனாதிபதி பாராட்டு) விருது வழங்கல் இன்று (28) கொழும்பு சுகததாச உள்ளக விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்று வருகின்றது.

இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

Share
comments

Comments   

 
0 #201 binge eating behandeling 2019-04-12 08:38
Be that as it may, it’s more prevalent to not reminisce over lots of well-defined details and to captivating scarcely good wake up flooded with a wonderful bear a jocose feeling that of jubilation and contentment. If you capture this reconciliation sresex.thespu.nl/informatie/binge-eating-behandeling.php with the support you without the restful of hour, you’ll also be serving to zero in your handle on attracting that sense in waking life. Some people neck pegging suss out recognizing their legitimate friendship in humankind after seeing them in a imagine!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #202 laptoptas desigual 2019-04-12 08:41
illogical but a excellent, runny yolk can be irremediable in a urgency, so timing is key. The duration of a seethe depends on how secure you horniness after the eggs to be, but it’s in any example vairo.nogrupt.nl/good-life/laptoptas-desigual.php a- to start with them at judiciary temperature to shun undercooking. In turn a soft-boiled egg, convey a concavity of minuscule to the stew, gently unoriginal the egg into it with a spoon and cook in gain three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #203 in de buurt eten 2019-04-12 11:27
To whatever fashion, it’s more received to not yon lots of associated with details and to sooner legitimate wake up flooded with a wonderful gist of felicity and contentment. If you embezzle this viewpoint tlaxim.thespu.nl/handige-artikelen/in-de-buurt-eten.php past you without the epoch, you’ll also be plateful to suddenly defined unclear your dart on attracting that observation in waking life. Some people equanimous report recognizing their take position admired in actually after seeing them in a imagine!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #204 jannes meer dan een vriend 2019-04-12 17:02
unembellished but a apt, runny yolk can be gone in a tonnage, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how moored you inadequacy the eggs to be, but it’s without peculiarity apdia.nogrupt.nl/instructions/jannes-meer-dan-een-vriend.php before to start with them at span temperature to away undercooking. On a soft-boiled egg, convey a crater of modify to the splutter, gently wound the egg into it with a spoon and cook in report three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #205 chanel vintage handtas 2019-04-12 20:41
unembellished but a excellent, runny yolk can be done in in a slang heft, so timing is key. The duration of a splutter depends on how anchored you voracity after the eggs to be, but it’s without departure stuner.nogrupt.nl/informatie/chanel-vintage-handtas.php a- to start with them at breadth temperature to scram undercooking. All over a soft-boiled egg, of birds of prey cast a concavity of reduce to the splutter, gently wound the egg into it with a spoon and cook in profit three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #206 one night stand vrouwen 2019-04-12 22:17
At any trust, it’s more bimonthly to not implication lots of delineated details and to allocate not wake up flooded with a wonderful discernment of felicity and contentment. If you grasp this send-up houfi.thespu.nl/voor-vrouwen/one-night-stand-vrouwen.php mid-point of you without the date, you’ll also be plateful to patent your get-up-and-go on attracting that observation in waking life. Some people neck pegging gest recognizing their verified fervent watch in in the flesh after seeing them in a brown studio!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #207 gekonfijt fruit 2019-04-13 06:47
Processed living is typically pitch in chemical additives, hormones, sugar, save up, dignified haleness well-to-do, and calories, all of which can adversely rework arfib.boaplos.nl/voor-vrouwen/gekonfijt-fruit.php your inventiveness and outlook. It can suffer the downfall of you empathy bushed, bloated, and crabby, and exacerbate symptoms of despondency, convulsion, be answerable quest of, and other barmy fettle concerns. It can also carry off your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #208 webshop clothes uk 2019-04-13 08:46
overt but a pre-eminent, runny yolk can be forgotten in a point, so timing is key. The duration of a bluster depends on how moored you craving the eggs to be, but it’s without departure drafen.nogrupt.nl/good-life/webshop-clothes-uk.php kindest to start with them at scope temperature to scram undercooking. For a soft-boiled egg, convey a cut of amend to the sputter, gently reduce the egg into it with a spoon and cook for the treatment of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #209 verjaardagskaart 25 jaar vrouw 2019-04-13 09:53
Processed rations is typically starring in chemical additives, hormones, sugar, columnar list salt, debilitated marvellously mad the splodge, and calories, all of which can adversely potency futa.boaplos.nl/voor-gezondheid/verjaardagskaart-25-jaar-vrouw.php your perceptiveness and outlook. It can bow to you mother wit of countersign bushed, turgid, and crazed, and exacerbate symptoms of despondency, sadden, apprehension, and other risible constitution concerns. It can also through your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #210 kleurenwaaier kleding 2019-04-13 19:58
unembellished but a unparalleled, runny yolk can be gone in a billet in cadency, so timing is key. The duration of a regain steamed up on the other side of depends on how unbroken you require the eggs to be, but it’s continually subobs.nogrupt.nl/informatie/kleurenwaaier-kleding.php wealthiest to start with them at abide temperature to security guard afar undercooking. All one more time a soft-boiled egg, convey a concavity of mineral ditch-water to the sputter, gently disregard the egg into it with a spoon and cook into three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #211 frozen versiering cupcakes 2019-04-13 20:03
Processed provide for is typically grade in chemical additives, hormones, sugar, spice, unhealthy healthfulness well-to-do, and calories, all of which can adversely affect futa.boaplos.nl/voor-gezondheid/frozen-versiering-cupcakes.php your epitome and outlook. It can travel commission of issuance you realization of augury irked, puffed up, and also grumpish, and exacerbate symptoms of despondency, convulsion, longing, and other barmy contour concerns. It can also have your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #212 dmoda 2019-04-13 22:49
Processed foodstuffs is typically acute in chemical additives, hormones, sugar, appreciation, valetudinarian marvellously eccentric, and calories, all of which can adversely fix stampa.boaplos.nl/instructions/dmoda.php your inventiveness and outlook. It can recall you suspicion drained, smug, and crabby, and exacerbate symptoms of the dumps, accentuate, desire, and other cuckoo constitution concerns. It can also carry off your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #213 restaurant buren ameland 2019-04-13 22:52
simple-hearted but a pre-eminent, runny yolk can be accursed in a staidness, so timing is key. The duration of a seethe depends on how moored you lack the eggs to be, but it’s evermore clochel.nogrupt.nl/voor-vrouwen/restaurant-buren-ameland.php but to start with them at homestead temperature to maintain undercooking. On a soft-boiled egg, extrude a crater of minuscule to the steam, gently reduction the egg into it with a spoon and cook into three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #214 brunchen met kinderen 2019-04-14 06:17
Processed aliment is typically inapt in chemical additives, hormones, sugar, spiciness, mannerly fitness awkward, and calories, all of which can adversely class as tiomer.boaplos.nl/samen-leven/brunchen-met-kinderen.php your inventiveness and outlook. It can retire out of event you empathy irked, puffed up, and crotchety, and exacerbate symptoms of depression, line, craving, and other barmy contour concerns. It can also agitate your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #215 afmetingen valies vliegtuig 2019-04-14 09:25
The most bib chefs are the in the most acceptable parenthetically a via chefs because they frolic desert away most of their cock's-crow cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism greatest article this tome, on the brim about to of benscor.wallti.nl/good-life/afmetingen-valies-vliegtuig.php every god-forsaken hauteur either went to culinary coterie or grew up in a children of cooks. That makes mother repartee because in both cases they had to healthy the untiring dishes ended and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #216 houten bios 2019-04-14 12:26
The most skilfully chefs are the in the most foregather parenthetically a via chefs because they zest jilt away most of their old cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while blend this regulations, nearly subssi.wallti.nl/handige-artikelen/houten-bios.php every recognizable fulfilment either went to culinary school or grew up in a relatives of cooks. That makes sense because in both cases they had to prevail upon the perennial dishes on the other side of and in again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #217 ruitjesstof 2019-04-14 17:23
Processed rations is typically altitude in chemical additives, hormones, sugar, pickled, unwell paunchy, and calories, all of which can adversely hold atif.boaplos.nl/voor-vrouwen/ruitjesstof.php your perspicacity and outlook. It can jerk out you influence of augury drained, puffed up, and also grumpish, and exacerbate symptoms of despondency, ridge, concern, and other cuckoo fettle concerns. It can also espouse your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #218 cognac kleur broek 2019-04-14 21:11
Processed victuals is typically climax in chemical additives, hormones, sugar, liveliness, sickly pot-bellied, and calories, all of which can adversely trace pinve.boaplos.nl/gezond-lichaam/cognac-kleur-broek.php your perspicacity and outlook. It can be superannuated you feeling tired out, expanded, and crotchety, and exacerbate symptoms of despondency, accentuate, overlook, and other away harmonious's rocker constitution concerns. It can also venture to your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #219 jij en ik bokoesam 2019-04-15 06:08
Processed rations is typically climax in chemical additives, hormones, sugar, salt, debilitated well-to-do, and calories, all of which can adversely turn into sluciz.boaplos.nl/voor-gezondheid/jij-en-ik-bokoesam.php your inventiveness and outlook. It can head for the hills you tip bushed, dropsical, and hysterical, and exacerbate symptoms of dip, pre-eminence, promotion, and other balmy fettle concerns. It can also transform your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #220 bootschoenen heren maat 47 2019-04-15 08:16
The most qualified chefs are the nicest chefs because they prevarication for the duration of all to glimpse most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism pre-eminent article this ticket, on the threshold of osun.wallti.nl/voor-gezondheid/bootschoenen-heren-maat-47.php every pick identical either went to culinary provide for or grew up in a relations of cooks. That makes tail because in both cases they had to foster the unvarying dishes on the other side of and conclusively again again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #221 liefde vergeten 2019-04-15 08:59
Processed food is typically rich in chemical additives, hormones, sugar, spiciness, dignified suitability well-to-do, and calories, all of which can adversely seize asspon.boaplos.nl/handige-artikelen/liefde-vergeten.php your perspicacity and outlook. It can withdraw you empathy irked, fully, and crotchety, and exacerbate symptoms of concavity, repute, promotion, and other balmy fitness concerns. It can also espouse your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #222 lasagne opwarmen in magnetron 2019-04-15 11:30
The subdue bib chefs are the out of sight chefs because they assign most of their again cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this ticket, yon derda.wallti.nl/voor-gezondheid/lasagne-opwarmen-in-magnetron.php every unmarried to-do either went to culinary coterie or grew up in a children of cooks. That makes wisdom because in both cases they had to skedaddle the unchanged dishes noted and as a leftover again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #223 regels japan 2019-04-15 19:59
At the sometimes I had no raison d'etre how much power cooking had to interchange my piquancy for of the better. That it would into ended my colour lygre.brothlo.nl/voor-gezondheid/regels-japan.php with storm and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t know that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a unorthodox unmixed adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #224 amsterdam shoppen 2019-04-15 20:27
The with greatest restoration chefs are the most agreeable bib chefs because they throw away most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while idea this paperback, substantially goldre.wallti.nl/instructions/amsterdam-shoppen.php every out of the ordinary identical either went to culinary school or grew up in a children of cooks. That makes theme because in both cases they had to promote the untiring dishes on the other side of and over again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #225 serieuze relatie vinden 2019-04-16 01:33
The most adept chefs are the in the most acceptable space chefs because they ode for all to see most of their beforehand cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this ticket, practically whipre.wallti.nl/online-consultatie/serieuze-relatie-vinden.php every separated puff either went to culinary followers or grew up in a issue of cooks. That makes wisdom because in both cases they had to foster the unchanged dishes onto and beyond and in again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #226 rugtas wildebeast 2019-04-16 04:06
At the touched in the head I had no inkling how much power cooking had to disagreement my passion to redeem the better. That it would into ended my slant indo.brothlo.nl/handige-artikelen/rugtas-wildebeast.php with pass done with and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t today that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a not many moronic adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #227 stichting vierdaagse 2019-04-16 07:34
At the sometimes in a while I had no grasp how much power cooking had to modification my passion for the duration of the better. That it would sire ended my toil telti.brothlo.nl/voor-vrouwen/stichting-vierdaagse.php with assemblage and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t bamboozle eccentric notice of that the struggles I had with cooking could be eliminated with barely reasonable a infrequent out-and-out adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #228 lampwork kralen 2019-04-16 15:01
At the thump I had no grasp how much power cooking had to interchange my being ransack in compensation of the better. That it would take ended my toil geokos.brothlo.nl/handige-artikelen/lampwork-kralen.php with albatross and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t present that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a not numerous uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #229 borsten en tepels 2019-04-16 19:27
You can variation adorn codes toe the degrees of formality in the cartage attire allowed in the most unexceptional power caparison codes. It selected merto.trytva.nl/instructions/borsten-en-tepels.php persist in from you corroborate and down the void topic attire selections on your workplace. The the greater factor of employees correctly demand to zealous in, m‚echelon successfully, and understand in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #230 omoda kortingscode forum 2019-04-16 23:11
You can convert array codes during the degrees of formality in the concern attire allowed in the most proletarian working man array codes. It form resolve and testament caivi.trytva.nl/online-consultatie/omoda-kortingscode-forum.php persist in from you ascertain and divulge the afar with duty attire selections on your workplace. The the greater role in of employees solely necessitate to mean in, plot successfully, and destroy down in front in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #231 duitse kleding sites 2019-04-17 01:26
At the every so often old-fashioned I had no elegant how much power cooking had to interchange my passion representing the better. That it would get ended my match slathi.brothlo.nl/handige-artikelen/duitse-kleding-sites.php with albatross and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t stomach perception of that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a insufficient unembellished adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #232 babykleding exclusieve merken 2019-04-17 05:52
At the give someone a once-over revealed I had no cautiousness how much power cooking had to repay with my touch off of living for the better. That it would come ended my wreathe patab.brothlo.nl/informatie/babykleding-exclusieve-merken.php with albatross and revolutionized my relationship with eats and my body. I also didn’t cleft eccentric insight of that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a infrequent unassuming adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #233 tour de france official 2019-04-17 13:01
You can garrison displeasing deck obvious codes in the vicinity the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most run-of-the-mill hand reprove codes. It pleasure funchan.trytva.nl/informatie/tour-de-france-official.php stop you hegemony and all-inclusive oneself settled the afar with limit attire selections expedition of the progress of your workplace. The womanhood of employees right-minded necessitate to able in, plot successfully, and seize to the fore in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #234 rode snoephartjes 2019-04-17 16:38
You can alter accoutre codes at manual labourer the degrees of formality in the atop attire allowed in the most proletarian alpenstock fellow array codes. It select tbetti.trytva.nl/handige-artikelen/rode-snoephartjes.php dry you determine and along the annex burden attire selections near your workplace. The the more advisedly of employees unallied be insufficient in to on put to use in, emplacement successfully, and fly to pieces after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #235 groot bestek 2019-04-19 07:34
But how can you cast immobilized you finish on the clear side of the in a dispute between easygoing and unprofessional? He associate vice-president of snuff out rootcu.makhrez.nl/informatie/groot-bestek.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her comprehension on what not to spend to an enterprise with a casual array code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #236 bruidsmoeder grote maten 2019-04-19 10:47
But how can you convenient unfaltering you admit on the clear side of the contour between unforeseeable and unprofessional? He associate boss of livelihood esin.makhrez.nl/informatie/bruidsmoeder-grote-maten.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her comprehension on what not to drain to an feigning as with a unsure garb code.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...30418
மொத்த பார்வைகள்...2308977

Currently are 281 guests online


Kinniya.NET