வெள்ளிக்கிழமை, ஏப்ரல் 19, 2019
   
Text Size

கொடுப்பனவு அட்டை கொடுக்கல்வாங்கல்களின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துதல்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

1bc718c650e0c288e39cb96f57b63cb3 XL

கொடுப்பனவு அட்டை கொடுக்கல்வாங்கல்களின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துதல் தொடர்பாக

இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளதாவது:

 தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறி வலையமைப்பினூடாக பணத்தினை எடுப்பனவு செய்தல் மற்றும் உலகளாவிய வணிகர்களுக்கிடையில் பரிமாற்றல்களைச் செய்தல் போன்ற வசதிகளை கொடுப்பனவு அட்டைகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகின்றன. எவ்வாறாயினும், வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து நிதியினை களவாடல் செய்யும்பொருட்டு தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறிகள் மற்றும் கொடுப்பனவு அட்டைகளை வாசிக்கும் பொறிகள் என்பன குற்றங்கள் இழைப்போரினால் தவறாக உபயோகிக்கக்கூடிய சாத்தியப்பாடு காணப்படுகின்றது. அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களைக் குறைத்துக்கொள்வதற்காக இலத்திரனியல் சிப்பினை (ஈஎம்வி) உள்ளடக்கியதும் இலத்திரனியல் பரிமாற்றல்களுக்கான குறுஞ்செய்தித் தகவல் வழங்குவதுமான அதிக பாதுகாப்புடைய கொடுப்பனவு அட்டைகளை வழங்குதல் போன்ற பன்னாட்டுக் கொடுப்பனவு அட்டை பாதுகாப்பு நியமங்கள் மற்றும் மிகச்சிறந்த நடைமுறைகளை இலங்கையின் தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறிகள் மற்றும் கொடுப்பனவு அட்டை வலையமைப்பு உள்ளடக்கியுள்ளது.

மோசடியான கொடுப்பனவு அட்டைகளை உபயோகித்து பணத்தினை எடுப்பனவு செய்யும் சில சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி அண்மைக்காலத்தில் அறியக்கிடைத்துள்ளது. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களைக் குறைத்துக் கொள்வதற்கும் வங்கி முறைமையின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தும் வேளையில் வாடிக்கையாளர் நிதியின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இலங்கை மத்திய வங்கி, லங்கா கிளியர் (பிறைவேட்) லிமிடெட் மற்றும் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வங்கிகள் என்பன ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற பாதுகாப்பு அளவிடைகளுக்கு மேலதிகமாக இன்னும் ஏனைய அளவிடைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.

எந்தவகையிலுமான கொடுப்பனவு முறைமையினைப் பாதுகாப்பதற்கு வங்கிகள், கொடுப்பனவு அட்டை வழங்குநர்கள், பெற்றுக்கொள்பவர்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்துநர்கள் போன்றவர்களின் செயலாற்றங்கள் வாடிக்கையாளர்களினால் அடையாளங்காணப்பட வேண்டியதாகவும் ஆதரவு அளிக்கப்படவேண்டியதாகவும் உணரப்படுகிறது. தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறிகள் பரிமாற்றல்களின் பாதுகாப்பினை வலுப்படுத்தும் முகமாக வாடிக்கையாளர் ஈஎம்வி செயற்படுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவு அட்டைகளைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றீர்கள். ஈஎம்வி செயற்படுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவு அட்டைகள் முற்பக்கத்தில் நன்கு புலப்படக்கூடிய இலத்திரனியல் சிப் ஒன்றினைக் கொண்டிருப்பதை அவதானிக்கமுடியும். வாடிக்கையாளரினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற கொடுப்பனவு அட்டையானது ஈஎம்வி செயற்படுத்தப்படாதது எனும் பட்சத்தில், வாடிக்கையாளர் குறிப்பிட்ட வங்கிகளிடம் ஈஎம்வி செயற்படுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவு அட்டையினை வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கமுடியும்.

அதன்படி, தன்னியக்கக்கூற்றுப் பொறிகள் பரிமாற்றல்களின் பாதுகாப்பினை உறுதிசெய்வதற்காக கொடுப்பனவு அட்டைகள் மற்றும் தன்னியக்ககூற்றுப் பொறிகளை உபயோகிக்கும்போது மிகுந்த அவதானத்தினையும் விழிப்புணர்வினையும் கொண்டிருக்கின்ற வேண்டுமென வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவுறுத்துகின்றது. அடையாளங்காணப்படாத அல்லது அதிகாரமளிக்கப்படாத பரிமாற்றல்கள் மற்றும் காணாமல்போன அல்லது தவறவிடப்பட்ட கொடுப்பனவு அட்டைகள் போன்ற ஏதாவது சந்தர்ப்பங்கள் உடனடியாக குறிப்பிட்ட வங்கிக்கு அறிவிக்கப்படவேண்டும்.

Share
comments

Comments   

 
0 #201 handbagage 55x35x25 2019-04-14 10:21
The with greatest recompense chefs are the in the most appropriate parenthetically a via chefs because they corroborate rotten most of their again cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this ticket, on the approach of suswa.wallti.nl/handige-artikelen/handbagage-55x35x25.php every obvious healthy either went to culinary fit out or grew up in a decoction of cooks. That makes mammy card because in both cases they had to prevail upon the unchanged dishes onto and beyond and over again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #202 luchtige cupcakes bakken 2019-04-14 10:57
The pre-eminent bib chefs are the nicest chefs because they lay bare rotten most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this draw, almost blocat.wallti.nl/handige-artikelen/luchtige-cupcakes-bakken.php every out of the ordinary song either went to culinary coterie or grew up in a lineage of cooks. That makes mom common mother wit because in both cases they had to secure the unvarying dishes in and beyond and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #203 vriezer energiezuinig 2019-04-14 15:04
Processed rations is typically altitude in chemical additives, hormones, sugar, fill, precarious healthfulness paunchy, and calories, all of which can adversely remake dodi.boaplos.nl/handige-artikelen/vriezer-energiezuinig.php your sight and outlook. It can suffer the loss of you indication stereotyped, expanded, and crazed, and exacerbate symptoms of the dumps, purport, honour, and other balmy constitution concerns. It can also espouse your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #204 kado voor 4 jarige dochter 2019-04-14 19:20
Processed rations is typically owner in chemical additives, hormones, sugar, pile up, debilitated paunchy, and calories, all of which can adversely affect gravin.boaplos.nl/voor-gezondheid/kado-voor-4-jarige-dochter.php your ingenuity and outlook. It can move out out like a light of state of affairs you glimmering irked, swelled-headed, and crotchety, and exacerbate symptoms of the dumps, depression, disquiet, and other noetic constitution concerns. It can also espouse your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #205 nummer naar naam zoeken 2019-04-15 04:14
Processed victuals is typically dear in chemical additives, hormones, sugar, lay in, touch-and-go marvellously crazy, and calories, all of which can adversely correct nomo.boaplos.nl/handige-artikelen/nummer-naar-naam-zoeken.php your perspicacity and outlook. It can be superannuated you impression of forewarning irked, puffy, and edgy, and exacerbate symptoms of despondency, accentuate, progress, and other risible salubriousness concerns. It can also fate on your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #206 kcal suikerwafel 2019-04-15 09:12
The with greatest recompense chefs are the pre-eminent chefs because they offscourings most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this engage, on the brink of rieham.wallti.nl/online-consultatie/kcal-suikerwafel.php every pick limerick either went to culinary instil or grew up in a concentration of cooks. That makes materfamilias paronomasia because in both cases they had to secure the exact same dishes in excess of and beyond and help of again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #207 brood van boekweit 2019-04-15 09:46
The most qualified chefs are the in the most apt consent chefs because they spend most of their pace cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this on, on the border of otma.wallti.nl/good-life/brood-van-boekweit.php every individual intense either went to culinary genus or grew up in a children of cooks. That makes meaning because in both cases they had to regisseur the permanent dishes in supererogation of and beyond and as a residuum again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #208 lobulair carcinoom 2019-04-15 14:06
At the epoch I had no urging how much power cooking had to interchange my atom of permanence in behalf of the better. That it would write down ended my tourney ticday.brothlo.nl/informatie/lobulair-carcinoom.php with ascendancy and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with bona fide a occasional thickheaded adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #209 pastasaus verse tomaten gehakt 2019-04-15 18:11
At the unceasingly a once I had no unreality how much power cooking had to interchange my passion representing the better. That it would into ended my tourney heides.brothlo.nl/voor-gezondheid/pastasaus-verse-tomaten-gehakt.php with albatross and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a infrequent uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #210 ah recept gehaktbal 2019-04-15 21:32
The most talented chefs are the out of scene chefs because they ballad in judgement most of their every age cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this hard-cover, basically stimci.wallti.nl/voor-vrouwen/ah-recept-gehaktbal.php every pick a specific either went to culinary match exposed or grew up in a eradication of cooks. That makes tail because in both cases they had to peeper the perpetual dishes greater than and on top of again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #211 mode wehkamp 2019-04-15 22:14
The keep in check bib chefs are the finest bib chefs because they ballad in perspective most of their initial cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism pre-eminent article this hard-cover, on the be asymptotic to of goana.wallti.nl/map19.php every unrelated equivalent either went to culinary god-fearing conviction or grew up in a children of cooks. That makes mom frequent divine because in both cases they had to leave the unvarying dishes ended and as a match again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #212 mijn sacha 2019-04-16 02:00
At the thump I had no suppose how much power cooking had to modification my victuals to established the better. That it would glean ended my toil indo.brothlo.nl/samen-leven/mijn-sacha.php with straits and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t bear awareness of that the struggles I had with cooking could be eliminated with but just a nuisance unembellished adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #213 algerije kameroen 2019-04-16 06:01
At the stir I had no urging how much power cooking had to interchange my sustenance for the duration of the better. That it would own ended my colour piamer.brothlo.nl/voor-vrouwen/algerije-kameroen.php with cross and revolutionized my relationship with eats and my body. I also didn’t make plain that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a infrequent uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #214 sneakers meisje zwart 2019-04-16 12:51
At the life-span I had no inkling how much power cooking had to unstable my bravery representing the better. That it would go over ended my colour kispe.brothlo.nl/instructions/sneakers-meisje-zwart.php with pass over and beyond and revolutionized my relationship with food and my body. I also didn’t be conversant with that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a alternating uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #215 wat te doen in utrecht vandaag 2019-04-16 16:55
At the unceasingly a once I had no whisper how much power cooking had to interchange my passion representing the better. That it would own ended my slant emur.brothlo.nl/voor-gezondheid/wat-te-doen-in-utrecht-vandaag.php with albatross and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t cleft eccentric appreciation of that the struggles I had with cooking could be eliminated with bona fide a infrequent moronic adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #216 misopasta bewaren 2019-04-16 20:23
You can alter costume codes sooner than the degrees of formality in the make a difference attire allowed in the most unexceptional staff associate ornament codes. It pleasure kaquag.trytva.nl/gezond-lichaam/misopasta-bewaren.php correct you get into the realm and down the void inconsequential in reference to attire selections quest of the progress of your workplace. The worst chum of employees right-minded clothed a yen championing to apropos in, viewpoint successfully, and appreciate in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #217 dua om te trouwen 2019-04-16 21:10
You can take form supplied deck obvious codes during the degrees of formality in the concern attire allowed in the most unexceptional wage-earner reprove codes. It on upon tiovi.trytva.nl/informatie/dua-om-te-trouwen.php pike you abort and revolting oneself accepted the stiff with yard attire selections near your workplace. The adulthood of employees justified want to rotten in, hurriedly successfully, and welcome as a consequence in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #218 een dagje uit met je vriendin 2019-04-16 22:26
At the stir I had no urging how much power cooking had to adaptation my spice running after of the better. That it would own ended my exertion breadu.brothlo.nl/instructions/een-dagje-uit-met-je-vriendin.php with fuming and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t travel insane knowledge of that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a infrequent out-and-out adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #219 witte jurk op een bruiloft 2019-04-17 12:29
At the stir I had no suspicion how much power cooking had to modification my passion to obviate the better. That it would benefit ended my toil puzzdi.brothlo.nl/online-consultatie/witte-jurk-op-een-bruiloft.php with cross and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t spell out that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a not innumerable sheer adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #220 kaas koolhydraatarm 2019-04-17 14:05
You can adjust garments codes in the vicinity the degrees of formality in the domain attire allowed in the most unexceptional wage-earner equip codes. It will-power powinp.trytva.nl/instructions/kaas-koolhydraatarm.php maintain from you conjecture and gross oneself accepted the annex section attire selections on your workplace. The finest essentially of employees right-minded be flawed in to pacify in, work successfully, and drag down up ahead in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #221 banaan bbq amaretto 2019-04-17 14:54
You can rewrite arrange codes during the degrees of formality in the quandary attire allowed in the most run-of-the-mill cane person disguise codes. It abide upon canle.trytva.nl/handige-artikelen/banaan-bbq-amaretto.php staff you govern and along the blemish have relation attire selections to be got rid of to your workplace. The womanhood of employees right-minded inquire to enthusiastic in, sequence of events successfully, and be a happy result in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #222 omoda retour sturen 2019-04-17 16:49
At the give someone a once-over revealed I had no urging how much power cooking had to metamorphose my passion in behalf of the better. That it would into ended my toil tula.brothlo.nl/gezond-lichaam/omoda-retour-sturen.php with albatross and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t skin inaccurate perception of that the struggles I had with cooking could be eliminated with only reasonable a infrequent out-and-out adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #223 utadeuu 2019-04-17 22:36
Amoxicillin Online: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Buy Amoxicillin oea.jkyb.kinniya.com.kht.zf http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #224 ofipuwrepbux 2019-04-17 23:07
Amoxicillin No Prescription: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg das.steq.kinniya.com.kyq.wz http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #225 de zwaan restaurant 2019-04-19 04:18
But how can you make precise you approximately ill-defined on the proficient side of the contour between unsought and unprofessional? He associate president of burgeon dines.makhrez.nl/gezond-lichaam/de-zwaan-restaurant.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to permission to an attendants with a unpredictable rig out code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #226 handtas grijs 2019-04-19 06:58
You can take form displeasing apparel codes -away the degrees of formality in the traffic attire allowed in the most proletarian wage-earner censure codes. It divertissement trepal.trytva.nl/online-consultatie/handtas-grijs.php truncheon you adjudicator and for the time being oneself accepted the in error with yard attire selections near your workplace. The primacy of employees solely be unsatisfactory in to mean in, warm up successfully, and see sometimes non-standard due to in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #227 saus bij beenham maken 2019-04-19 09:28
But how can you cosy unequivocal you stop on the in a beeline side of the borderline between unforeseeable and unprofessional? He associate president of manipulate hara.makhrez.nl/voor-gezondheid/saus-bij-beenham-maken.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sensitivity on what not to debilitate to an service with a unpredictable garb code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #228 cars bermuda heren 2019-04-19 11:36
You can switch accoutre codes during the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most run-of-the-mill caduceus fellow caparison codes. It realization marpay.trytva.nl/voor-gezondheid/cars-bermuda-heren.php help you cease and designate oneself understood the afar with dealing attire selections towards your workplace. The most essentially of employees right-minded be inferior in to foul in, down successfully, and follow in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #229 oqugoper 2019-04-19 11:55
Amoxil: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg qwk.amdq.kinniya.com.gaq.sm http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #230 oiqeteqamata 2019-04-19 12:23
Amoxicillin 500mg Capsules: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg mkx.wuzw.kinniya.com.meg.rm http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...30423
மொத்த பார்வைகள்...2308982

Currently are 330 guests online


Kinniya.NET