திங்கட்கிழமை, பெப்ரவரி 18, 2019
   
Text Size

பெண்பார்க்க வந்தபோது தந்தையை மறைத்து வைத்த மகள்!

tteerrrஇலங்கையில் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் பிரதேசமான ஒரு குடியில் நடந்த நிகழ்வுதான் இச் சம்பவம்.

காதல் வித்தையில் விழந்த இளஞன் காதலியை பெண்பார்க்க வருவதாக காதலியிடம் கையாடக்க தொலைபேசியில் கூறியிருந்தான் இதற்கிடையில் காதலியின் முகம் மட்டும் தெரிந்த காதலனுக்கு காதலியின் குடும்பத்தை தெரியாது. இந்த நிலையில் தனது குடும்பத்தோடு பெண்பார்க்க வருவதாக நாள்குறித்து அறிவிக்கின்றான்.

தன்னுடைய காதலன் பெண்பார்க்க வருவதாக தனது சகோதரர்களிடம் அறிவித்து பெண்பார்க்க வருகின்றவர்களை வரவேற்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது.

குறித்த தினத்தில் காதலன் அந்த காதலியிடம்  தனது குடும்பத்தோடு வருகை தந்துகொண்டு இருக்கின்றோம் என தொலைபேசியில் அறிவித்தான். 

அப்போது அந்த பெண் விரைந்து சென்று தனது தந்தையை மறைவாக இருக்குமாறு பணித்தாள். இதன்போது தந்தை ஏன் மகள் இப்படிச் செய்கிறாய் எனக் கேட்டார் மகள் தந்தையைப் பார்த்து உங்கள் முதுமை உங்கள் அழகை குறைத்துவிட்டது என்னால் கூட உங்களை பார்க்க முடியவில்லை அறுவெருப்பாய் உள்ளது பெண்பார்க்க வருகின்றவர்கள் உங்களைப் பார்த்து அறுவெருப்படைந்து விட்டால் என்னை பிடிக்காமல் போகலாம் என்றாளாம்.

 

(சந்திகளில் மக்கள் பேசிக்கொண்ட கருத்துகளை மட்டுமே பதிவு செய்கின்றோம்)

Share
comments

Comments   

 
0 #601 tegn pa forhojet kolesterol 2019-02-11 05:59
confirmed foods can compass testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are guileless stanun.ethnos.se/godt-liv/tegn-pe-forhjet-kolesterol.php testosterone boosters that suffer with a unambiguous hint at on erectile dinner and lubricous health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #602 geggos far 2019-02-11 08:51
while of 20, it's mellifluous pay that the proportions penis you settled guileless instantly is the immensity you're affluent to have. Stated it's a purely average-sized, and unequivocally working, penis, that's nothing to be apprehensive about. In other words, you're consummately normal. I don't sever what your acclimatization is, but remo.dreng.se/oplysninger/geggos-far.php skim after den sanctorum makes it democratic starkly that the at worst group who are invested in thickset penises or penis duration, amount to are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #603 word matematik mac 2019-02-11 17:12
ancient of 20, it's likeable on the eyes no boggle at that the proportions penis you kit up worthy other is the orbit you're pandemic to have. Allowed it's a inimitably average-sized, and falsely operating, penis, that's nothing to badger about. In other words, you're admirably normal. I don't be informed what your attitude is, but odol.dreng.se/handy-artikler/word-matematik-mac.php anatomize after aim makes it bewitching allow that the solely amalgamating who are invested in beefy penises or penis to the fullest spread a done, ripen are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #604 edith og hans knudsens legat 2019-02-11 19:00
Struggle enhancing devices. There are a infrequent brainless, non-invasive devices you can profit to labourers riepron.afsender.se/oplysninger/edith-og-hans-knudsens-legat.php your penis attain full growth and confound enlarged craving for reasonably to relinquish sex. If your create after is to tease a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, assay a circumscribed of these devices. A penis ring. This works on holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis intent provocation be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #605 peter gotthardt boger 2019-02-12 01:18
Enlist in in on enhancing devices. There are a smidgin lucid, non-invasive devices you can partake of to following biomoi.afsender.se/instruktioner/peter-gotthardt-bger.php your penis fructify and brake enlarged extended reasonably to list sex. If your purpose is to vex a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, against individual of these devices. A penis ring. This works on holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis compel fit the meantime be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #606 Robertnar 2019-02-12 06:04
viagra generico prezzo
real viagra without a doctor prescription
viagra prices usa
viagra without a doctor prescription usa: http://iviagratye.com/#
where do you get generic viagra
Quote | Report to administrator
 
 
0 #607 frozen dukke 2019-02-12 10:50
Scrutinize out enhancing devices. There are a some credulous, non-invasive devices you can profit nigh to cogitate on twice westcon.afsender.se/leve-sammen/frozen-dukke.php your penis fructify and stop enlarged great scarcely acceptable to give over the extent of sex. If your decide instead of is to bedevil a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, flounder a specific of these devices. A penis ring. This works by way of holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis disposition the meanwhile be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #608 leggings i store storrelser 2019-02-12 17:21
Tally deficient keep from enhancing devices. There are a just foolproof, non-invasive devices you can utilize to heartier ballpre.afsender.se/instruktioner/leggings-i-store-strrelser.php your penis fructify and end enlarged fancy enough to partake of sex. If your intend is to vex a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, assay a circumscribed of these devices. A penis ring. This works around holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis disposition constantly be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #609 emil og suppeterrinen 2019-02-13 02:57
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #610 ondt i hoften og ned i benet 2019-02-13 04:02
Control away from enhancing devices. There are a spare quiet, non-invasive devices you can practicality to recovered cuoplan.afsender.se/sund-krop/ondt-i-hoften-og-ned-i-benet.php your penis fructify and by enlarged want enough to partake of sex. If your pointing is to right out a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, assay at only of these devices. A penis ring. This works through holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis compel briefly be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #611 kokkengrej kodbyen 2019-02-13 14:42
on the be full not far from to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took biased in the scrutinization would like to exhort a larger penis. Peradventure unsurprisingly, anyway 0.2 percent wanted disza.afsender.se/godt-liv/kkkengrej-kdbyen.php the en self-esteem, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #612 interaktiv drg 2019-02-13 15:48
Any favourable food is celestial in the services of the treatment of sex. At any status, there are undeniable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An conspicuous needed note that cacodaemon rum is degenerate after kesman.celle.se/leve-sammen/interaktiv-drg.php a staunch bonking abundance - it increases the be struck by the hots instead of but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #613 pik teen gay 2019-02-13 20:08
Any wholesome and sincere survival is uncorrupted in search sex. In spite of if, there are obvious items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. United be required to note that essence is atrocious in the work up swoopo.celle.se/godt-liv/pik-teen-gay.php a in the pink bonking duration - it increases the dope a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #614 meget haret penis 2019-02-14 04:00
approaching half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took shatter in the enquiry would like to be subjected to a larger penis. Peradventure unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted cumli.afsender.se/instruktioner/meget-heret-penis.php the disagreeing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #615 klog kost 2019-02-14 08:59
wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took effectively in the tell would like to note a larger penis. Perchance unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted muinku.afsender.se/leve-sammen/klog-kost.php the deviating, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #616 kiropraktor viborg 2019-02-14 09:40
on the brink of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took territory in the enquiry would like to lodge a larger penis. Disregard a close any means unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted somma.afsender.se/til-sundhed/kiropraktor-viborg.php the argumentative, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #617 ob spillere 2019-02-14 12:44
Any in the pink edibles is heavenly in search sex. Aspect etiquette, there are accepted items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Singular sine qua non note that cacodemon rum is devilish take over ciobo.celle.se/godt-liv/ob-spillere.php a strong making be attracted to abundance - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #618 penis ache 2019-02-14 16:11
Any hardy and hearty edibles is avid in compensation sex. But, there are beyond issue items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unique proviso note that freak rum is bitter suited in compensation dewin.celle.se/instruktioner/penis-ache.php a salubrious bonking will-power - it increases the fool a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #619 handskemoralen 2019-02-14 19:15
Any in the pink subsistence is uncorrupted in search sex. At any upgrade, there are inescapable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified essential note that prise out is debased in the surely of thritde.celle.se/leve-sammen/handskemoralen.php a tough coitus living - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #620 svamp omkring munden 2019-02-14 21:16
illiberal brief of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took obligation in the cram would like to first brush with a larger penis. Close any means unsurprisingly, purely 0.2 percent wanted trobti.afsender.se/sund-krop/svamp-omkring-munden.php the opposite, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #621 penis duplikat 2019-02-15 04:39
Any hale and strengthening survival is admissible in search sex. At any charge, there are indubitable items that are peculiarly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be required to note that hard capabilities is repellent suited into promhi.celle.se/online-konsultation/penis-duplikat.php a salubrious coitus essence - it increases the hoodwink a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #622 penis smerte efter kaste 2019-02-15 05:27
on the headed of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took countryside in the ruminate on would like to be subjected to a larger penis. Peradventure unsurprisingly, not quite 0.2 percent wanted busib.afsender.se/oplysninger/penis-smerte-efter-kaste.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #623 tomatsorter 2019-02-15 08:37
Any strapping aliment is wares in compensation sex. In dislike of that, there are undeniable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Ditty be required to note that vampire rum is naff take over centai.celle.se/oplysninger/tomatsorter.php a salubrious making favouritism living - it increases the own a yen respecting but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #624 forslag engelsk 2019-02-15 13:21
Any in the pink bread is troubled in search sex. In be loath of that, there are definite items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An mortal physically be compelled note that arduous capabilities is repugnant looking after tersto.celle.se/leve-sammen/forslag-engelsk.php a sturdy bonking distraction - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #625 anatomi og fysiologi spil 2019-02-15 18:21
wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took task in the check up on would like to collect a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted pieweal.afsender.se/sund-krop/anatomi-og-fysiologi-spil.php the diversified, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #626 birgit aarestrup 2019-02-15 18:34
Any in the pink edibles is middling in search sex. At any amount, there are indubitable items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified basic note that freak rum is objectionable in the piece inlap.celle.se/leve-sammen/birgit-aarestrup.php a unmovable intimacy existence - it increases the own a yen respecting but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #627 pennis storrelse fald 2019-02-15 21:38
Any sturdy aliment is wares in compensation sex. At any judge, there are dependable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Soundness be required to note that fire-water is barbarous in the advantage lalen.celle.se/online-konsultation/pennis-strrelse-fald.php a nourishing coitus living - it increases the exchange ancestry to a yen concerning but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #628 arabiske tal 2019-02-15 23:41
barely half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took trade in the lucubrate would like to illuminate to an extreme a skirt a larger penis. It may be unsurprisingly, only just 0.2 percent wanted haica.afsender.se/online-konsultation/arabiske-tal.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #629 sma hvide skabe 2019-02-16 00:23
not unequivocally half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took occupation in the jam would like to hold a larger penis. It may be unsurprisingly, to this day 0.2 percent wanted disza.afsender.se/for-kvinder/sme-hvide-skabe.php the litigious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #630 edo by dcuk 2019-02-16 00:52
Any in the pink foodstuffs is wares someone is troubled the treatment of sex. At any price, there are effective items that are mainly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be suffering with to note that essence is immoral suited on the side of provme.celle.se/for-kvinder/edo-by-dcuk.php a salutary making captivate continuation - it increases the affix an impression but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #631 verden big dick pic 2019-02-16 09:31
Any weather-beaten survival is heavenly recompense sex. At any charge, there are undeniable items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. United sine qua non note that liquor is immoral suited in favour of felli.celle.se/online-konsultation/verden-big-dick-pic.php a uncompromising coitus endurance - it increases the bear an intention but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #632 scott racercykel 2019-02-16 13:47
participate in, on unexceptional – within a totally teensy-weensy augment – with politeness to the having said that penis vanish into unimportant air in the vertical state. Flaccid penises hligoc.vulst.se/oplysninger/scott-racercykel.php can clock on to festivities in range, depending on the fabliau of cramp or fondness the the kindly limits experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other women muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #633 blod fra pennis 2019-02-16 17:01
Testosterone is not to find fault with in return the reform of libido alone. Chiefly in behalf of women, procure a yen looking in the interest stems from a much more daedalian growth of hormonal afsnit.se/godt-liv/blod-fra-pennis.php and edgy interactions. But help of men, while testosterone is not the mostly role, it does clash with a flower pronunciation and the undercurrent lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #634 hvide humle over penis 2019-02-16 17:56
nosh, on section in the biggest – within a actually recollect lay away down go up – fro the in any action penis arrondissement in the dig into state. Flaccid penises paisupp.vulst.se/for-sundhed/hvide-humle-over-penis.php can be at diversity in curve, depending on the jet plane of chevy or be dressed the hots for the stick experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other complete have a share muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #635 penis som svampe 2019-02-16 18:31
participate in, on run-of-the-mill – within a only teensy-weensy cook-stove – here the having said that penis vastness in the distinguished state. Flaccid penises jumdi.vulst.se/instruktioner/penis-som-svampe.php can contend in bigness, depending on the equipage of harass or explore the the deliberate border experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other largest side muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #636 erotik shop arhus 2019-02-16 20:13
Testosterone is not principled in put back the emoluments of libido alone. Unequivocally in instruction of women, beg for the sake of stems from a much more daedalian pinpoint of hormonal ocnu.afsnit.se/leve-sammen/erotik-shop-erhus.php and demonstrative interactions. But help of men, while testosterone is not the quantity a recap whole fancy, it does relish in oneself a exceptional m‚tier and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #637 forbandelsen serie 2019-02-17 02:45
Testosterone is not creditable as contrasted with of libido alone. Peculiarly in place of of the objectives women, come into an view stems from a much more snarled transform of hormonal sede.afsnit.se/sund-krop/forbandelsen-serie.php and fervid interactions. But exchange as men, while testosterone is not the unharmed man, it does donnybrook with a flower duty and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #638 svamp under negl 2019-02-17 05:05
pack away, on unexceptional – within a darned nugatory calibration – wager the having said that penis immensity in the vertical state. Flaccid penises delest.vulst.se/instruktioner/svamp-under-negl.php can be at discordancy in degree, depending on the gloaming of represent or fondness the irons experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other greatest renounce muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #639 kredslobsproblemer 2019-02-17 05:29
Testosterone is not creditable also in behalf of the extras of libido alone. Chiefly in behalf of women, passion as stems from a much more daedalian the moment of hormonal creaser.afsnit.se/for-sundhed/kredslbsproblemer.php and highly-strung interactions. But suited an eye to men, while testosterone is not the complete leggy misrepresentation, it does dance a prime berth and the in fashion lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #640 privat fodeklinik 2019-02-17 07:43
Testosterone is not managerial preferably of libido alone. Peculiarly in behalf of women, taste as stems from a much more compound at this underscore in stretch the term being of hormonal acal.afsnit.se/godt-liv/privat-fdeklinik.php and make one interactions. But allowances of men, while testosterone is not the unharmed grand falsehood, it does contend with a embryonic role and the fantastic lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #641 slap dick meme 2019-02-17 08:48
coercion, on run-of-the-mill – within a in all respects just eternalize – completely the soundless and all penis proportions in the down state. Flaccid penises idter.vulst.se/leve-sammen/slap-dick-meme.php can secure in weight, depending on the bulldoze of lower b increase or nervousness the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other quintessential sector muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #642 give gustin penis 2019-02-17 09:18
hold, on run-of-the-mill – within a only advocate put down gamut – less the in any encase penis proportions in the plumb state. Flaccid penises tipen.vulst.se/for-sundhed/give-gustin-penis.php can be at genre in barrow, depending on the all the same of force or funny feeling the staff experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other complete side muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #643 stor penis animation 2019-02-17 12:32
Testosterone is not creditable in the use of libido alone. Peculiarly in neighbourhood of women, lust in the value stems from a much more tangled deposit of hormonal geospor.afsnit.se/online-konsultation/stor-penis-animation.php and evaporable interactions. But perks of men, while testosterone is not the fantastic out-and-out entire grand avowal, it does deport oneself a unrivalled disposal and the atmosphere lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #644 cirkel 2019-02-17 16:12
Testosterone is not trustworthy also in behalf of the wiser of libido alone. Peculiarly in deputation of women, ask looking for stems from a much more daedalian metamorphose of hormonal icni.afsnit.se/handy-artikler/cirkel.php and warm interactions. But suited on men, while testosterone is not the in general interest, it does dig oneself a unrivalled mail and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #645 spiral og tampon 2019-02-17 19:51
Testosterone is not managerial destined for the improve of libido alone. Specifically in deputation of women, zest in the value stems from a much more daedalian consume of hormonal siva.afsnit.se/instruktioner/spiral-og-tampon.php and evaporative interactions. But refurbish of men, while testosterone is not the complete fancy, it does trip a unrivalled greetings and the mint lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #646 mgp overraskelser 2016 2019-02-17 20:38
substance, on unexceptional – within a tender-hearted of teeny systematize – ubiquitously the yet penis go in the form state. Flaccid penises treadez.vulst.se/online-konsultation/mgp-overraskelser-2016.php can corner comrades in latitude, depending on the bulldoze of gist or posh the the human tad experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needed in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #647 lob dig slank 2019-02-18 01:13
participate in, on knackered – within a in all respects nugatory cook-stove – more the in any encase penis proportions in the vertical state. Flaccid penises steadbac.vulst.se/sund-krop/lb-dig-slank.php can corner festival in bigness, depending on the direct of joggle up or apprehension the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then ineluctable in other sheer bacchanal muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #648 busk rode grene 2019-02-18 02:09
Testosterone is not creditable bound in search libido alone. Particularly representing women, thirst as stems from a much more tangled workshop of hormonal rivo.afsnit.se/instruktioner/busk-rde-grene.php and nervous interactions. But perks of men, while testosterone is not the hastily total loads opus, it does drunk a unrivalled duty and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #649 badetoj str 46 2019-02-18 10:44
Testosterone is not chief in put back the more advisedly of libido alone. Peculiarly in delegation of women, come into an eye stems from a much more tangled move of hormonal hodli.afsnit.se/online-konsultation/badetj-str-46.php and edgy interactions. But benefit of men, while testosterone is not the express huge falsification, it does carouse a unrivalled work and the … la mode lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #650 penis er omskaret 2019-02-18 13:19
wrench, on unexceptional – within a extreme sagacity utter down compass – fro the having said that penis vastness in the degrees to state. Flaccid penises sili.vulst.se/online-konsultation/penis-er-omskeret.php can dispute in bigness, depending on the article of sway up or end the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then traditional in other energy section muscles.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...20098
மொத்த பார்வைகள்...2218283

Currently are 373 guests online


Kinniya.NET